GTranslate

Holidays Mallorca

Holiday Accomodation Mallorca Porto Cristo

Mallorca Holidays

Facebook

Mallorca Boating

Porto Cristo Mallorca BoatingBoats Cruisers For Sale and moorings ..

Check out Porto Cristo Mallorca Boats For sale ....

Check Out Moorings For Sale Moorings For rent Mallorca Porto Cristo.....

Boating Mallorca Porto Cristo ....

Mallorca Emergency Services

Emergency services in the Balearic Islands - Seibo 112

TELEPHONE 112 and ask for service required POLICE - COASTGUARD - AMBULANCE etc etc ..

Contacte: Francesc Salvà s/n. Contact: Francisco Salva s / n. 07141 Es Pont d'Inca (Marratxí). 07141 The Bridge Trail (Marratxí). Illes Balears. Balearic Islands.
Telèfon: 871 114 274 Phone: 871114274

Emergency services in the Balearic Islands - Seibo 112Emergency services in the Balearic Islands - Seibo 112Mallorca Emergency Services

Informa'ns de les teves excursions a la muntanya Inform us of your excursions to the mountain

El SEIB 112 posa al teva disposició un servei de seguiment de les teves excursions. The Seibo 112 puts you with a tracking service of your excursions. Informan's sobre l'itinerari, horaris i altres circumstàncies i podrem estar previnguts per si sorgeix algún imprevist i necessites ajuda. Informan's on the itinerary, schedules and other circumstances and could be prevented if something unexpected arises and you need help.

Pots fer-ho telefonant-nos o omplint un senzill formulari que trobaràs a la secció "Consells d'autoprotecció" (dins l'apartat "A la muntanya, segurs"). You do this by calling us or filling out a simple form to find the "self-Tips" (under "In the mountains, sure").

Entre tots farem de la muntanya un lloc més segur. Together we will make the mountain a safer place.

 

Nou protocol de rescats New rescue protocol

Amb la idea de millorar l'eficiència en els rescats de persones en perill a la muntanya, la Direcció General d'Emergències de Balears ha proposat als organismes que intervenen en aquest tipus d'incidents un nou protocol d'actuació. In order to improve efficiency in the rescue of people in danger in the mountains, the General Emergency Islands has proposed that agencies involved in such incidents, a new protocol for action. L'helicòpter de la DGE serà despatxat automàticament per deterinar "in situ" les necessitats del rescat. The helicopter will be despatched automatically deterinar DGE-site needs rescue.

Política de qualitat Quality Policy

El SEIB 112 està immers en un procés de millora de la qualitat amb diverses línies d'actuació. The Seibo 112 is immersed in a process of quality improvement with several lines of action.